Ansvarsfriskrivning

  1. Informationens korrekthet

    Informationen på den här webbplatsen är avsedd för Frisomats kunder i hela världen, men den kanske inte är tillämplig i vissa länder. Frisomat kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att innehållet på webbplatsen är korrekt och aktuell, men åtar sig inget ansvar för eventuella klagomål eller förluster som kan uppstå på grund av att man förlitar sig på webbplatsens innehåll. Frisomat reserverar rätten att ändra produktspecifikationerna när som helst. För aktuella produktspecifikationer i ditt land, vänligen konsultera din Frisomat-distributör.

  2. Ansvar

    Frisomat kan inte acceptera något ansvar för möjliga virus som kan dyka upp på platsen trots att alla tänkbara åtgärder har vidtagits för att undvika detta. Frisomat accepterar inget ansvar för innehåll eller användning av webbplatser som är länkade till Frisomat-webbplatserna.