Produktionshallar

Produktionshallar som uppfyller dina specifika behov.

Det bästa valet för din produktionshall

Ditt företaget behöver tekniskt kunnande och kräver ett välorganiserat processflöde. Eftersom vi själva är tillverkare så förstår vi dina krav och behov utan tvivel. Frisomat tillhandahåller modulära lösningar som följer utvecklingen av dina behov, med funktioner som är anpassade till din verksamhet och med korta leveranstider för att säkerställa verksamhetens kontinuitet.

Som tillverkare och konstruktör av byggnader i kallformat stål kan vi konstant optimera våra bygglösningar för att anpassas till kraven i din dynamiska verksamhet.

Produktionshallar

Dina fördelar i korthet

  • Fritt spann på upp till 60 m och flera olika sidoväggshöjder
  • Platt tak eller en taklutning på 10° eller 22°
  • Estetisk integrering av kontorsrum för att maximera utrymme
  • Enkel integrering av mezzaninvåningar, kranbroar, solpaneler
  • Klimatkontroll tack vare olika typer av isolering
  • Flera olika lösningar för att möjliggöra naturligt ljus inne i byggnaden
  • Enkel omlokalisering, utbyggnad och anpassning

Funderar du på att bygga en produktionshall?