Showroom och verkstäder

Showroom, biltvätt eller verkstad? Alla känner sig hemma i en Frisomat-byggnad.

Det bästa valet för ditt showroom eller verkstad

Det är uppenbart att du förväntar dig en byggnad av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris från din konstruktionspartner. I din verksamhet är det viktigt att leva upp till en image för märket du representerar på marknaden. Därför behöver du en unik byggnad som speglar produkternas kvalitet.

Som tillverkare och konstruktör av byggnader i kallformat stål kan vi konstant optimera våra byggnadslösningar så att de anpassas till kraven i din dynamiska verksamhet.

Våra referenser är bevis på detta!

Garage och showroom

Dina fördelar i korthet

  • Fritt spann på upp till 60 m och flera olika sidoväggshöjder
  • Platt tak eller en taklutning på 10° eller 22°
  • Flera olika lösningar för att möjliggöra naturligt ljus inne i byggnaden
  • Ett stort antal olika utvändiga beklädningar och färger för att uttrycka företagsidentiteten
  • Klimatkontroll tack vare olika typer av isolering
  • Estetisk integrering av kontorsrum och mezzaninvåningar för att maximera utrymme
  • Respekterar tillämpliga riktlinjer

Vill du bygga ett garage eller ett showroom?