Lagerbyggnader

Vill du förvara dina tillgångar, utrustning eller varor i en säker och lättillgänglig metallhall? Välj Frisomat som partner. Det har jordbrukare över hela världen gjort.

Det bästa valet för dina förvaringsbehov

Dina traktorer, specialiserade jordbruksutrustning eller tillgångar måste skyddas från väderförhållandena och ges enkel åtkomst för underhåll. Frisomat bygger lagerstålhallen i nära samarbete med dig. Vi erbjuder råd och vi utformar, producerar, levererar och monterar lagret mycket snabbt. Med nyckelfärdiga lösningar och nästan inga underhållskostnader är detta bästa värde för pengarna.

Alla Frisomat-byggnader kan utrustas med stora åtkomstdörrar, isolering och soltak för att släppa in naturligt ljus.

Lagerbyggnader

Dina fördelar i korthet

  • Fritt spann på upp till 60 m och flera olika sidoväggshöjder
  • Platt tak, runt tak eller en taklutning på 10° eller 22°
  • Flera olika lösningar för att möjliggöra naturligt ljus inne i byggnaden
  • Möjlighet att integrera ventilationssystem
  • Klimatkontroll tack vare olika typer av isolering
  • Möjlighet att integrera mezzaninvåning, kranbroar, solpaneler
  • Enkla att flytta på, anpassa och bygga ut

Funderar du på att bygga en lagerbyggnad?