Vingårdsbyggnader

Som lösningsleverantör utformar, utvecklar och monterar vi prefabricerade, isolerade vingårdsbyggnader för att skapa en perfekt miljö så att du kan använda din maximala potential.

Det bästa valet för din passion för vin

Dagens vintillverkning involverar avancerad teknik och kunnighet. Du behöver perfekt temperaturkontroll, fuktighet och ljus samtidigt som du säkerställer utrymmet som krävs för tankar och förvaring av förberedda produkter.

Krav som Frisomat förstår riktigt väl. Vi kan tillhandahålla en ”vinkällare ovan jord” som inte bara uppfyller alla dessa krav utan även speglar din vingårds image.

Som tillverkare och konstruktör av byggnader i kallformat stål kan vi konstakt optimera våra byggnadslösningar för att anpassas till kraven i din dynamiska verksamhet.

Våra referenser är bevis på detta!

Vingårdsbyggnader

Dina fördelar i korthet

  • Fritt spann på upp till 60 m och flera olika sidoväggshöjder
  • Platt tak eller en taklutning på 10° eller 22°
  • Ett stort urval av externa beklädningar och färger
  • Klimatkontroll tack vare olika typer av isolering
  • Enkel integrering av ventilationsutrustning
  • Galvaniserade stålstrukturer för utmärkt fuktskydd
  • Skapa ytterligare kontors- eller förvaringsutrymme på en mezzaninvåning
  • Enkla att flytta på, anpassa och bygga ut

Funderar du på att bygga en vingård?